Wydziały Kurii Diecezjalnej

Sekcja duszpasterstw specjalistycznych


Diecezjalny duszpasterz ds. ekumenizmu
ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz


Diecezjalny duszpasterz ds. sportu
ks. mgr Tadeusz Lament


Diecezjalny duszpasterz ds. trzeźwości i uzależnionych
ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek


Diecezjalny duszpasterz ds. głuchoniemych
ks. mgr Tomasz Małkiński


Diecezjalny duszpasterz ds. harcerek i harcerzy
ks. mgr lic. Tomasz Kostecki (jr)


Diecezjalny duszpasterz ds. kolejarzy
ks. kan. mgr Janusz Wolski


Diecezjalny duszpasterz ds. ludzi pracy
ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko

Diecezjalny duszpasterz motocyklistów
ks. mgr Zbigniew Komoszka


Diecezjalny duszpasterz ds. myśliwych
ks. mgr Marek Antonowicz (senior)


Diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców
ks. dr Jacek Szostakiewicz

Diecezjalny duszpasterz niewidomych
ks. mgr lic. Przemysław Radomyski


Diecezjalny duszpasterz pielgrzymów i turystów
ks. kan. dr Marek Paluszkiewicz


Diecezjalny duszpasterz policjantów
ks. prał. dr Kazimierz Niemirka


Diecezjalny duszpasterz prawników
ks. kan. dr Tomasz Czarnocki

Diec. duszpasterz przedsiębiorców
ks. kan. Sławomir Kapitan


Diecezjalny duszpasterz pszczelarzy
ks. kan. mgr Janusz Wolski


Diecezjalny duszpasterz rolników
ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko


Diecezjalny duszpasterz skarbowców
ks. kan. mgr Henryk Drozd


Diecezjalny duszpasterz służby zdrowia
Ks. dr Piotr Pielak


Diecezjalny duszpasterz strażaków
ks. kan. mgr Andrzej Biernat