Wydziały Kurii Diecezjalnej

Diecezjalna Rada Katechetyczna

Biskup dr Piotr Sawczuk – wikariusz generalny

Ks. kan. dr Krzysztof Baryga – dyrektor Wydziału Nauczania

Ks. dr Jerzy Duda – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Ks. prał. mgr lic. Jan Dzięga – diecezjalny wizytator katechezy

Ks. dr Paweł Kindracki – wicedyrektor Wydziału Nauczania

Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – kierownik Działu Duszp. Młodzieży

Ks. kan. dr hab. Andrzej Kiciński – prof. KUL, WSD i IT

Ks. kan. Sylwester Frąc – proboszcz

Ks. kan. Sławomir Olopiak – proboszcz

Ks. kan. dr Andrzej Oworuszko – proboszcz

Ks. kan. dr Marek Skwierczyński – prefekt

Ks. dr Jacek Mucha – duszpasterz akademicki

P. mgr inż. Jadwiga Wielgos-Mikołajewska – diec. wizytator szkół katolickich

P. mgr lic. Barbara Wysokińska – konsultant ds. katechezy w LSCDN

P. mgr Ewa Komorowska – doradca metodyczny ds. katechezy w SCDiDN

P. mgr lic. Elżbieta Misińska – doradca metodyczny ds. katechezy w PODN

P. mgr Anna Jakimiuk – katechetka

P. mgr Agnieszka Kozaczuk – katechetka

P. mgr Grażyna Krupowicz – katechetka

P. mgr Urszula Łastawiecka – katechetka, ekspert MEN

S. mgr Teresa Olszewska – katechetka

P. mgr Leszek Popek – katecheta

P. mgr Aneta Sobierajska – katechetka