Kapituły

Kanonicy gremialni Kapituły Kolegiaty Garwolińskiej


  • ks. Ryszard Andruszczak - prepozyt
  • ks. Stanisław Bieńko
  • ks. Sławomir Żarski
  • ks. Marek Paluszkiewicz
  • ks. Andrzej Oworuszko
  • ks. Paweł Wiatrak
  • ks. Jerzy Przychodzeń
  • ks. Andrzej Kiciński