Kapituły

Kanonicy gremialni Kapituły Kolegiaty Parczewskiej p.w. Matki Bożej Królowej Rodzin


 • ks. Tadeusz Lewczuk - prepozyt
 • ks. Mieczysław Mikulski
 • ks. Leszek Ostas
 • ks. Antoni Przybysz
 • ks. Mirosław Semeniuk
 • ks. Mieczysław Milczarczyk
 • ks. Stanisław Staręga
 • ks. Włodzimierz Tendorf
 • ks. Janusz Grodek
 • ks. Edmund Szarek
 • ks. Andrzej Biernat