Kapituły

Kanonicy honorowi Kapituły Kolegiaty Parczewskiej p.w. Matki Bożej Królowej Rodzin


 • ks. Stefan Karwowski
 • ks. Adam Turemka
 • ks. Sławomir Olopiak
 • ks. Franciszek Izdebski
 • ks. Andrzej Jaczewski
 • ks. Sylwester Frąc
 • ks. Jacek Sereda
 • ks. Stanisław Abramczuk
 • ks. Sylwester Borkowski
 • ks. Józef Sobotka
 • ks. Krzysztof Skwierczyński
 • ks. Stanisław Pacak
 • ks. Krzysztof Uściński