Rada Kapłańska

Członkowie z urzędu


  • Bp dr Piotr Sawczuk - wikariusz generalny
  • Ks. kan. dr Marek Matusik - wikariusz biskupi
  • Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki - wikariusz sądowy
  • Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki - dziekan Kapituły Katedralnej
  • Ks. kan. dr Piotr Paćkowski - rektor WSD
  • Ks. kan. mgr lic. Jan Babik - kanclerz Kurii Diecezjalnej
  • Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski - ekonom diecezjalny
  • Ks. dr  Jerzy Duda - dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej