Rada Kapłańska

Członkowie z wyboru

Ks. kan. Sławomir Olopiak – proboszcz
Ks. kan. mgr lic. Stanisław Chodźko – proboszcz i dziekan
Ks. mgr Wojciech Zadrożny – proboszcz
Ks. kan. mgr Jacek Owsianka – proboszcz
Ks. mgr Ireneusz Zieliński – proboszcz
Ks. kan. mgr Józef Brzozowski – proboszcz i dziekan
Ks. kan. Sylwester Frąc – proboszcz
Ks. kan. mgr Jan Spólny – proboszcz
Ks. prał. Bogdan Krawczyk – proboszcz
Ks. mgr lic. Henryk Góral – wikariusz
Ks. mgr Tomasz Oponowicz – wikariusz
Ks. dr Tomasz Kostecki – prefekt
Ks. inf. mgr Kazimierz Korszniewicz – przedstawiciel kapłanów emerytów, rencistów oraz innych księży niepełniących obecnie urzędu
Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – reprezentant grupy kapłanów spoza duszpasterstwa parafialnego
Ks. mgr Łukasz Pawluk – przedstawiciel studentów
O. mgr Franciszek Bok OMI – przedstawiciel kapłanów zakonnych pełniących zadania duszpasterskie w Diecezji Siedleckiej