Rada Kapłańska

Członkowie z nominacji


  • Ks. kan. dr Jacek Sereda - kierownik Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
  • Ks. kan. mgr lic. Piotr Wojdat - administrator Domu Księży Emerytów w Nowym Opolu
  • Ks. prał. mgr Eugeniusz Filipiuk - proboszcz i dziekan
  • Ks. prał. dr Kazimierz Niemirka  – proboszcz
  • Ks. kan. Stanisław Dadas - proboszcz i dziekan
  • Ks. kan. mgr Krzysztof Pawelec - proboszcz i dziekan
  • Ks. mgr lic. Sławomir Brodawka - proboszcz i dziekan
  • Ks. mgr Stanisław Szymuś - proboszcz
  • Ks. dr Jacek Szostakiewicz - proboszcz