Rada Kapłańska

Kolegium Konsultorów Diecezji Siedleckiej


  • Bp  dr Piotr Sawczuk - wikariusz generalny
  • Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki - wikariusz sądowy
  • Ks. kan. dr Marek Matusik - wikariusz biskupi
  • Ks. prał. dr Mieczysław Głowacki - dziekan Kapituły Katedralnej i rektor WSD
  • Ks. kan. mgr lic. Jan Babik - kanclerz Kurii Diecezjalnej
  • Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz - kierownik Działu Duszpasterstwa Młodzieży
  • Ks. prał. mgr Eugeniusz Filipiuk - proboszcz i dziekan
  • Ks. dr Jacek Szostakiewicz - proboszcz