Sąd Biskupi Siedlecki

Sąd Biskupi Siedlecki jest Trybunałem pierwszej instancji dla wszystkich spraw spornych i karnych z terenu Diecezji Siedleckiej. Rozpatruje on sprawy dotyczące małżeństw, które zostały zawarte na terenie diecezji lub strona pozwana, czyli współmałżonek osoby wnoszącej prośbę posiada tu zamieszkanie.

Zgodnie z praktyką naszego Sądu, przed złożeniem skargi powodowej, wskazane jest przeprowadzenie wcześniejszej konsultacji, podczas której pracownik Sądu wyjaśni naturę, przebieg, i wszelkie wymogi formalne związane z prowadzeniem procesu kanonicznego oraz udzieli bezpłatnej porady prawnej. W tym celu prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu spotkania.

Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te zwykle nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują czyjeś szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw.
Praktyka sądowa wskazuje też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie przynosi spodziewanych korzyści, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku.


KONTAKT

Sąd Biskupi Siedlecki

ul. Bpa I. Świrskiego 57, 08-100 Siedlce

 

Kancelaria Sądu

czynna jest

od poniedziałku do piątku

(z wyjątkiem świąt kościelnych)

w godz. 9.00 – 13.30 (w środę do 16.00)

 

tel. 25 633 95 96