Sąd Biskupi Siedlecki

Sędziowie Diecezjalni:


  • Bp dr Piotr Sawczuk
  • ks. prał. dr Mieczysław Głowacki
  • ks. kan. dr hab. Krzysztof Burczak
  • ks. kan. dr Leszek Ostas
  • ks. dr Marcin Bider
  • ks. dr Jarosław Ruciński
  • ks. dr Tomasz Pawlak
  • ks. kan. mgr lic. Henryk Sidorczuk
  • ks. mgr lic. Łukasz Pawluk
  • ks. mgr lic. Arkadiusz Rogalski