Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 109388 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

OO. KARMELICI (Karmelici Trzewiczkowi)

Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel-
rdo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo (O. Carm).

Dom Generalny:
00184 Roma, Via Giovanni Lanza 138.

Przełożony Generalny:
o. Fernando Millan Romeral

Dom Prowincjalny:
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 19, tel.(012) 632-67-52; 632-11-73.

Przełożony Prowincjalny:
o. Tadeusz Popiela

Dom na terenie Diecezji Siedleckiej:

21-481 Wola Gułowska, tel. 11.
tel. (025) 755-02-21

Przełożony Domu:
o. Mieczysław Jankowski

Zakonników:
4 i 2 braci.