Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 107588 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

OO. KAPUCYNI

Zakon św. Pawła I Pustelnika-
Ordo Sancti Pauli I Eremitae (OSPPE).

Dom Generalny:
42-225 Częstochowa, Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2,
tel. (034) 377-77-77;
fax 365-35-31.

Przełożony Generalny:
o. Arnold Chrapkowski

Dom na terenie Diecezji Siedleckiej:

21-542 Leśna Podlaska, ul. Bp Moszyńskiego 2,
tel./fax (083) 345-00-22

Przełożony Domu:
o. Jan Tyburczy

Zakonników:
6 ojców i 3 braci.


22-200 Włodawa, ul. Klasztorna 7,
tel. (082) 572-13-66.

Przełożony Domu:
o. Dariusz Cichor

Zakonników:
8 ojców i 2 brat.