Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 107585 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

OO. OBLACI

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej -
Missionariorum Oblatorum BMV Immaculatae (OMI).

Dom Generalny:
Via Aurelia 290, C. P. 9061, 00100 Roma Aurelio,
tel. 06/63-70-251.

Przełożony Generalny:
O. Louis Lougen.

Dom Prowincjalny:
60-102 Poznań, ul. Ostatnia 14,
tel. (61) 830-65-33

Przełożony Prowincjalny:
o. Antoni Bochm

Domy na terenie Diecezji Siedleckiej:

21-509 Kodeń, ul. Rynek 1,
tel. (083) 375-41-19; (083) 375-41-20

Przełożony Domu:
o. Bernard Briks OMI

Zakonników:
14 ojców i 6 braci


08-101 Siedlce, ul. Garwolińska 19,
tel./fax (025) 643-56-97

Przełożony Domu:
o. Andrzej Korda

Zakonników:
9 ojców i 1 brat.