Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 107621 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

KSIĘŻA MARIANIE

Zgromadzenie Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP -
Congregatio Clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptione B.V. Mariae (MIC)

Dom Generalny:
00198 Roma, Via Corsica 1

Przełożony Generalny:
ks. Andrzej Pakuła MIC

Dom Prowincjalny:
02-914 Warszawa 76, ul. Św. Bonifacego 9,
tel. (022) 642-23-71.

Przełożony Prowincjalny:
ks. Paweł Naumowicz MIC,
tel. (022) 642-29-00.

Domy na terenie Diecezji Siedleckiej:

08-114 Skórzec, ul. Siedlecka 19
tel. (025) 63-128-24.

Przełożony Domu:
Ks. Andrzej Kondraciuk

Zakonników:
7 księży, 1 brat, 4 nowicjuszy.


Goźlin Mariańskie Porzecze 47, 08-470 Wilga,
tel. (025) 683-53-40
tel./fax (025) 643-56-97

Przełożony Domu:
Ks. Jan Krajewski  MIC

Zakonników:
3 księży, 1 brat