Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 107594 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

KSIĘŻA PALLOTYNI

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego -
ocietas Apostolatus Catholici (SAC).

Dom Generalny:
Piazza S. Vincenzo Pallotti, 204, 00186 Roma,
tel. 687-62-13;
fax 06/ 687-68-27.

Przełożony Generalny:
Ks. Jacob Nampudakam

Dom Prowincjalny:
03-802 Warszawa, skr. poczt. 255, ul. Skaryszewska 12,
tel. (022) 818-27-51; 818-27-15

Przełożony Prowincjalny:
Ks. Józef Lasak

Domy na terenie Diecezji Siedleckiej:

Celiny, 21-403 Nurzyna k/Łukowa,
tel. (025) 798-48-10.

Przełożony:
ks. Andrzej Majchrzak

Zakonników: 2 księży