Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 107593 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

SS. ALBERTYNKI

Zgromadzenie Sióstr Posługujących Ubogim -
Congregatio Sororum Pauperibus Inservientium.

Dom Generalny:
31-409 Kraków, ul. Woronicza 10,
tel. (12) 413-55-99; 412-62-95.

Przełożona Generalna:
s. Krzysztofa Maria Babraj

Dom Prowincjalny:
03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 4 a,
tel. (22) 619-20-63.

Przełożona Prowincjalna:
s. Konsilia Teresa Zawadka .

Domy na terenie Diecezji Siedleckiej:

08-110 Siedlce, ul. Cmentarna 18, tel. (25) 644-47-14.

Przełożona domu::
s. Hieronima Kondracka

Sióstr profesek: 17


Nowe Opole (Dom Księży Emerytów), ul. Seminaryjna 26, 08-110 Siedlce 2

Przełożona Domu:
s. Dolorosa Bazylczuk

Sióstr profesek: 5


08-455 Trojanów, Życzyn (Dom Pomocy Społecznej), tel. (25) 683-45-03

Przełożona domu::
s. Maria Chludzińska

Sióstr profesek: 10