Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 109395 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

s. Jolanta OsialINSTYTUT SIÓSTR NASZEJ PANI Z KARMELU

Instituti Sororum Nostrae Dominae a Carmelo.

Dom Generalny:
00164 Roma, Via dei Baglioni 10.

Przełożona Generalna:
s. Angelisa Spirandelli

Dom Delegacji:
42-200 Częstochowa, ul. Poznańska 33, tel. (34) 362-95-81

Przełożona Delegacji:
s. Jolanta Osial

Domy na terenie Diecezji Siedleckiej:

21-481 Wola Gułowska 52, tel. (25) 755-01-95.

Przełożona domu::
s. Halina Sikorska.

Sióstr profesek: 7


08-500 Ryki, ul. Mickiewicza 16 woj. lubelskie, tel. (81) 865-17-79.

Przełożona domu::
s. Danuta Wójcik

Sióstr profesek: 3