Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 109383 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

SS. NAZARETANKI

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu -
Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth.

Dom Generalny:
00166 Roma, Via Nazareth 400, tel. 624-09-29

Przełożona Generalna:
m. Jana Zawieja

Dom Prowincjalny:
00-720 Warszawa, ul. Czerniakowska 137, tel. (22) 841-42-27

Przełożona Prowincjalna:
s. Amata Nowaszewska

Domy na terenie Diecezji Siedleckiej:

21-400 Łuków, ul. 11 Listopada 5, tel/fax (25) 798-23-55

Przełożona domu:
s. Dominika Konieczna

Sióstr profesek: 36.


21-400 Łuków,ul. Broniewskiego 20/26, tel. (25) 798-23-78,

Przełożona domu:
s. m. Regina Zymela

Sióstr profesek: 6.


22-243 Urszulin, Wytyczno 147A, tel. (82) 571-31-14.

Przełożona domu:
s M. Anna Krajczyk

Sióstr profesek: 3.