Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 107620 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

SS. OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej -
Congregatio Sororum a Divina Providenta.

Dom Generalny:
05-825, Grodzisk Mazowiecki ul. Okręzna 33, tel. (22) 755-26-88.

Przełożona Generalna:
m. Antonina Kasjaniuk

Domy na terenie Diecezji Siedleckiej:

21-350 Międzyrzec Podl., ul. Staromiejska 28, tel. (83) 371-31-17.

Przełożona domu:
s. Teodozja Danuta Maciejewska

Sióstr profesek: 7.

s.Angela -  zajmuje się dekoracją ołtarzy i dbaniem o bieliznę kościelną, 2009r.,
s.Julianna – przygotowuje posiłki dla sióstr, od 2008r.,
s.Tymotea – katechetka, od 2014r.,
s.Dariela – katechetka, od 2014r.,
s.Stella – katechetka, od 2014r.,
s.Władysława – katechetka, pełni funkcję przełożonej domu, od 2014r.


08-430 Żelechów, ul. Piłsudskiego 16, tel. (25) 754-12-29. 

Przełożona domu:
s. Adria Głaz

Sióstr profesek: 5.