Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 109384 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

SS. SŁUŻEBNICZKI

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej -
Congregatio Sororum Ancillarum BMV Immaculatae Conceptae - de Silesia.

Dom Generalny:
51-621 Wrocław, ul. Czarnoleska 10, tel./fax (71) 348-23-23.

Przełożnoa Generalna:
m. M. Brygida Biedroń.

Dom Prowincjalny:
01-438 Warszawa, ul. Dobrogniewa 6, tel./fax (22) 836-82-40.

Przełożona Prowincjalna:
m. M. Bonfilia Wojsyk

Dom na terenie Diecezji Siedleckiej:

08-101 Siedlce, ul. Strzelecka 10, tel. (25) 643-54-16.

Przełożona domu:
s. M. Monika Szwaj

Sióstr profesek: 3.