Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 107625 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

SS. SZARYTKI

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo -
Congregatio Puellarum Caritatis S. Vincentii a Paulo. 

Dom Generalny:
140, rue du Bac,75340 Paris Cedex 07, France, tel. 0033-145-831-013.

Przełożona Generalna:
m. Eveline Franc

Dom Prowincjalny:
ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa, tel. (22) 826-37-83. 

Przełożona Prowincjalna:
s. Stanisława Kokosza

Domy na terenie Diecezji Siedleckiej

21-400 Łuków, ul. Stodolna 3, tel. (25) 798-28-63.

Przełożona domu:
s. Anastazja Dziadak

Sióstr profesek: 6.