Instytut życia konsekrowanego
2011-02-11 20:28:05 Artykuł czytany 107586 razy


Instytut życia konsekrowanego
Instytut

Dziękuję dziś razem z wami Trójcy Przenajświętszej za dar życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie, za świętych, błogosławionych i kandydatów na ołtarze z waszych instytutów, i za was wszystkich, którzy "trudzicie się dla Ewangelii" (por. Flp 4,3) na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, "dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi" (Tt 3,4).
Jan Paweł II

Instytuty życia konsekrowanego

SS. TERESKI

Zgromadzenie Sióstr "Jedność" pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus -
Congregatio Sororum "Unitas" Sanctae Teresiae a Jesu Infante.

Dom Generalny:
08-110 Siedlce, ul. Cmentarna 29,  tel. 25 6339970

Przełożona Generalna:
s. Hanna Redzik

Strona internetowa:
http://www.siostrytereski.com/

Domy na terenie Diecezji Siedleckiej:

21-500 Biała Podl., ul. Reymonta 13 d.

Przełożona domu:
s. Anna Czarkowska

Sióstr profesek: 2.08-110 Siedlce, ul. 11 Listopada 6, tel. (25) 632-26-73.

Przełożona domu:
s. Zofia Żochowska

Sióstr profesek: 13.


08-110 Siedlce, ul. Cmentarna 29, tel. (25) 633-99-70.

Przełożona domu:
s. Anna Sławatyniec

Sióstr profesek:
9.

08-110 Siedlce, ul. Floriańska 3, tel. (25) 632-63-98

Przełożona domu
s. Jolanta Kaczyńska

Sióstr profesek:
2


08-103 Siedlce, ul. Monte Cassino 36:

Przełożona Domu

s. Teresa Kuźniak, 

Sióstr profesek:
308-110 Siedlce, Dom Biskupi, ul. Cmentarna 17

Przełożona Domu
s. Ewa Prokopiuk,

Sióstr profesek: 3