Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w sprawie posługi ks. Daniela Galusa
05.05.2017

Mając na uwadze liczne pytania, wątpliwości i zastrzeżenia, kierowane do Kurii Diecezjalnej przez kapłanów i świeckich, związane z posługą ks. Daniela GALUS, członka Wspólnoty Pustelników pw. Ducha Świętego w Czatachowej koło Częstochowy, informuję, iż jest on prezbiterem Archidiecezji Częstochowskiej, który za zgodą swego biskupa miał prowadzić życie pustelnicze. Z własnej inicjatywy, a nie z polecenia władz kościelnych, rozpoczął posługę duszpasterską w duchu wspólnot charyzmatycznych. Powstała przy Pustelni Wspólnota Miłości i Miłosierdzia Jezusa nie posiada kościelnego zatwierdzenia, zaś związana z nią Fundacja „Anioł Miłosierdzia” nie należy do Kościoła, lecz jest założona i prowadzona przez osoby świeckie należące do Wspólnoty. Ich działalność jest przedmiotem prac powołanej przez Arcybiskupa Częstochowskiego Wacława Depo specjalnej Komisji.
W związku z tym, powodowany troską o dobro duchowe wiernych Diecezji Siedleckiej, nie zalecam organizowania wyjazdów na spotkania modlitewno-charyzmatyczne organizowane przez ks. Daniela GALUS oraz Wspólnotę Miłości i Miłosierdzia Jezusa do czasu zakończenia prac Komisji i wydania orzeczenia na temat jej działalności.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda
Biskup Siedlecki

L.dz. 364/2017
Siedlce, 4 maja 2017 r.

« Powrót do listy