Zaproszenie na piłkarski turniej ministrantów rozgrywany podczas Koczowiska Ministrantów 24.06.2017 r.
19.06.2017

Podczas Koczowiska Ministrantów jak co roku jednym z głównych punktów programu będzie turniej piłkarski. Zawody będą rozgrywane systemem pucharowym z podziałem na dwie kategorie: ministranci młodsi z podstawówki i ministranci starsi z gimnazjum (zawodnicy mają obowiązek mieć ze sobą legitymację szkolną).

 

Drużyna może liczyć 10 zawodników; 5 grających w polu + 1 bramkarz + 4 na zmianę. Zmiany odbywają się w sposób „hokejowy”. Każda drużyna reprezentuje swoją parafię, więc prosimy o godne zachowanie podczas turnieju. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać ważne legitymacje szkolne.

Prosimy o zwracanie uwagi w swojej drużynie na zachowanie, gdyż wybitnie niesportowe zachowanie i słownictwo może spowodować wykluczenie zawodnika lub drużyny z dalszego udziału w zawodach.

 W wyjątkowych sytuacjach przewidziane są dwuminutowe kary wykluczenia z gry. Auty wykonujemy z ziemi kopiąc piłkę z poza linii boiska, nie gramy na spalone, pozostałe zasady według obowiązujących reguł gry w piłkę. Prosimy podczas rozgrzewki poza boiskiem zachować odpowiednią odległość, gdyż może to przeszkadzać w sędziowaniu.

Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników, należy o to zadbać we własnym zakresie.

Drużyny należy zgłaszać do 22 czerwca 2017 do godz. 2000 na e-mail: koczowisko.siedlce@gmail.com

 

« Powrót do listy