Rozpoczynamy Synod - pełna lista członków II Synodu
09.06.2012

 
Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjalnie,
przekazujemy pełną listę członków II Synodu Diecezji Siedleckiej. Wszystkich członków serdecznie zapraszamy i równocześnie usilnie prosimy, aby wzięli udział w Mszy św. Inaugurującej II Synod w niedzielę 10 czerwca, podczas której nastąpi złożenie przysięgi synodalnej.
Jak już wcześniej informowaliśmy do koncelebry zaproszeni są wyłącznie przewodniczący Komisji i Podkomisji Synodalnych. Księży Kanoników zapraszamy do udziału w strojach chórowych - według ustalenia Księży Prepozytów własnych Kapituł. Wszystkich pozostałych kapłanów  zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii w komżach.
 
Program uroczystości:
11.30 Katecheza synodalna
12.00 Eucharystia w katedrze siedleckiej z aktem otwarcia II Synodu Diecezji
Siedleckiej, który będzie przebiegał pod hasłem: „Żyjąc mocą chrztu”
14.00 Agapa na placu przy Kurii Diecezjalnej 
 
Z Chrystusowym pozdrowieniem
 
Przewodniczący Sekretariatu
II Synodu Diecezji Siedleckiej
Ks. kan. Marek Paluszkiewicz
 
 
Skład II Synodu Diecezji Siedleckiej
 
Członkowie z urzędu:
1.             ks. prał. dr Piotr Sawczuk – wikariusz generalny
2.             ks. prał. Jan Jaworski – wikariusz biskupi
3.             ks. kan. dr Tomasz Czarnocki – wikariusz sądowy
4.             ks. dr Andrzej Oworuszko –  rektor WSD
5.             ks. prał. dr Mieczysław Głowacki – dziekan Kapituły Katedralnej
6.             ks. prał. dr hab. Kazimierz Matwiejuk - kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
7.             ks. prał. dr Kazimierz Niemirka - kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
8.             ks. prał. mgr Julian Jóźwik - kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
9.             ks. prał. prof. dr hab. Roman Krawczyk - kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
10.         ks. prał. dr Konstanty Kusyk - kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
11.         ks. prał. prof. dr hab. Ryszard Kamiński - kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
12.         ks. prał. Henryk Wierzejski - kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
13.         ks. kan. dr Grzegorz Stolarski - kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
14.         ks. prał. Bogdan Krawczyk - kanonik gremialny Kapituły Katedralnej
15.         ks. inf. mgr Kazimierz Korszniewicz – członek Rady Kapłańskiej
16.         ks. prał. Henryk Hołoweńko – członek Rady Kapłańskiej
17.         ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński – członek Rady Kapłańskiej
18.         ks. prał. mgr Jerzy Kalinka – członek Rady Kapłańskiej
19.         ks. prał. Ryszard Kardas – członek Rady Kapłańskiej
20.         ks. prał. mgr Stanisław Grabowiecki – członek Rady Kapłańskiej
21.         ks. kan. dr Krzysztof Baryga – członek Rady Kapłańskiej
22.         ks. kan. mgr Andrzej Biernat – członek Rady Kapłańskiej
23.         ks. kan. Stanisław Dadas – członek Rady Kapłańskiej
24.         ks. kan. mgr Tadeusz Dzięga – członek Rady Kapłańskiej
25.         ks. kan. Krzysztof Hapon – członek Rady Kapłańskiej
26.         ks. kan. Sławomir Kapitan – członek Rady Kapłańskiej
27.         ks. kan. dr Marek Paluszkiewicz – członek Rady Kapłańskiej
28.         ks. kan. Andrzej Olszewski – członek Rady Kapłańskiej
29.         ks. kan. dr Mirosław Semeniuk – członek Rady Kapłańskiej
30.         ks. kan. mgr Jan Spólny – członek Rady Kapłańskiej
31.         ks. kan. mgr Stanisław Wojteczuk – członek Rady Kapłańskiej
32.         ks. Robert Mączka – członek Rady Kapłańskiej
33.         ks. mgr lic. Krzysztof Samsel – członek Rady Kapłańskiej
34.         ks. dr Jacek Szostakiewicz - członek Rady Kapłańskiej
35.         ks. mgr Paweł Florowski – członek Rady Kapłańskiej
36.         ks. mgr Adam Pietrusik – członek Rady Kapłańskiej
37.         ks. mgr Krzysztof Piórkowski – członek Rady Kapłańskiej
38.         ks. mgr Mariusz Szyszko – członek Rady Kapłańskiej
39.         o. mgr Franciszek Bok OMI – członek Rady Kapłańskiej
40.         ks. prał. mgr Ryszard Andruszczak – dziekan
41.         ks. prał. Zdzisław Domański – dziekan
42.         ks. prał. mgr Eugeniusz Filipiuk – dziekan
43.         ks. prał. mgr Tadeusz Lewczuk – dziekan
44.         ks. prał. mgr lic. Roman Wiszniewski – dziekan
45.         ks. prał. Stanisław Zajko - dziekan
46.         ks. kan. mgr Józef Brzozowski – dziekan
47.         ks. kan. mgr lic. Krzysztof Czyrka – dziekan
48.         ks. kan. mgr lic. Marian Daniluk – dziekan
49.         ks. kan. Henryk Drozdek – dziekan
50.         ks. kan. mgr Zdzisław Dudek – dziekan
51.         ks. kan. dr Jerzy Grochowski – dziekan
52.         ks. kan. Janusz Grodek – dziekan
53.         ks. kan. Sławomir Olopiak – dziekan
54.         ks. kan. Antoni Pietruszka – dziekan
55.         ks. kan. mgr lic. Henryk Prządka – dziekan
56.         ks. kan. Edmund Szarek – dziekan
57.         ks. kan. mgr Michał Śliwowski – dziekan
58.         ks. kan. mgr Tadeusz Wasiluk – dziekan
59.         ks. mgr Karol Klewek – dziekan
 
Członkowie z wyboru:
          a) Wybrani przez Diecezjalną Radę Duszpasterską
60.         s. Błaszczyk Grażyna
61.         Chojewski Karol
62.         Cymerman Joanna
63.         Czeczelewski Zygmunt
64.         Filipczak Katarzyna
65.         Gadomska Maria
66.         Głowacka Kamila
67.         Graczyk Elżbieta
68.         Januszewska Anna
69.         Jańczuk Grzegorz
70.         Jastrzębski Roman
71.         Jędrzejczyk Edyta
72.         Jędrzejczyk Leszek
73.         Jóźwik Anna
74.         Kisiel Elżbieta
75.         Kos Waldemar
76.         Kowaluk Magdalena
77.         Kowaluk Robert
78.         Kozaczuk Agnieszka
79.         Kozarska Elżbieta
80.         Krawczyk Krystyna
81.         Krzewski Adam
82.         Leszczyńska Monika
83.         Łastawiecka Urszula
84.         Łopuska Jolanta
85.         Łukasik Sławomir
86.         Małyska Renata
87.         Mikitiuk Małgorzata
88.         Miszczak Wojciech
89.         Myszkowski Jacek
90.         Niwińska Luba
91.         Oremczuk Jadwiga
92.         Osiński Michał
93.         Pasiak Hubert
94.         Patralska Maria
95.         Przybysz Ewa
96.         Rogowiec Anna
97.         Rytel Anna
98.         Senenko Maria
99.         Stanek Alicja
100.     Suchorab Maria
101.     Śmiecińska Grażyna
102.     Targoński Robert
103.     Walecki Paweł
104.     Wawryniuk Agnieszka
105.     Wereszko Cezary
106.     Wiśniewska Teresa
107.     Zalewski Rafał
 
          b)    Księża wybrani w dekanatach – reprezentanci dekanatów
108.     ks. prał. Tadeusz Karwowski
109.     ks. kan. mgr  Stanisław Bieńko
110.     ks. kan. mgr Bogusław Bolesta
111.     ks. kan. mgr lic. Jan Madej
112.     ks. kan. Stanisław Małek
113.     ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz
114.     ks. kan. dr Antoni Przybysz
115.     ks. kan. Jan Romaniuk
116.     ks. kan. Stanisław Staręga
117.     ks. mgr Marcin Bielecki
118.     ks. Sylwester Borkowski
119.     ks. dr Sławomir Bylina
120.     ks. mgr lic. Stanisław Chodźko
121.     ks. Sylwester Frąc
122.     ks. mgr Jarosław Gałązka
123.     ks. mgr Zbigniew Grzymała
124.     ks. mgr Dariusz Karbowiak
125.     ks. mgr  Zbigniew Karwowski
126.     ks. mgr Henryk Krupa
127.     ks. mgr Andrzej Popławski
128.     ks. mgr lic. Bogdan Potapczuk
129.     ks. Krzysztof Skwierczyński
130.     ks. mgr Zbigniew Szyprowski
131.     ks. mgr lic. Leszek Walęciuk
132.     ks. Marek Żak
          c)    Osoby życia konsekrowanego
133.     o. dr Piotr Zajączkowski OFM Cap., gwardian
134.     o. Leszek Wielgos OSPPE, delegowany przez przełożonego
135.     s. Bożena Adamka, szarytka
136.     s. Marianna Kalicińska, służka
137.     s. Teresa Mikusek, albertynka
138.     s. Urszula Nurzyńska, siostry Benedyktynki Oblatki
139.     s. Hanna Redzik, Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus
140.     s. Katarzyna Grunwald, Przełożona Wiceprowincji Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża
141.     s. Regina Zymela, nazaretanka
Z nominacji:
          a) Członkowie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej
142.     ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek
143.     ks. kan. mgr Janusz Onufryjuk
144.     ks. mgr Marek Andrzejuk
145.     ks. dr Mateusz Czubak
146.     ks. mgr lic. Wojciech Hackiewicz
147.     ks. dr Robert Mirończuk
148.     ks. mgr lic. Waldemar Mróz
149.     ks. dr Jacek Sereda
150.     ks. dr hab. Michał Szulik
151.     ks. mgr Michał Wawerski
152.     mgr Bożena Kondracka
153.     dr hab. Kazimierz Bukat
154.     mgr Danuta Drejka
155.     Tadeusz Federczyk
156.     dr Stefania Hęciak
157.     mgr Monika Jabłkowska
158.     mgr Maria Jakimiuk
159.     mgr Monika Lipińska
160.     mgr Krystyna Rędzia
161.     mgr Stefan Todorski
162.     Ilona Trojnar
163.     Anna Wójcicka
164.     Marek Wójcicki
165.     mgr lic. Barbara Wysokińska
166.     Marian Zborowski
 
          b) Sekretariat Synodu, Komisja Przygotowawcza i Komisja Główna:
167.     ks. mgr lic. Jarosław Ruciński – sekretariat Synodu
168.     prof. Bogumił Leszczyński – sekretariat Synodu
169.     mgr Agnieszka Szewczak – sekretariat synodu
170.     ks. kan. dr hab. Andrzej Krzysztof Burczak – członek Komisji Przygotowawczej
171.     ks. mgr Jerzy Przychodzeń – członek Komisji Przygotowawczej
172.     s. mgr Grażyna Mateusiak CSFN – członek Komisji Przygotowawczej
173.     mgr Tomasz Dobrowolski – członek Komisji Przygotowawczej
174.     mgr Agnieszka Nykiel – członek Komisji Przygotowawczej
175.     mgr Mirosław Nykiel - członek Komisji Przygotowawczej
176.     mgr Aneta Sobierajska – członek Komisji Przygotowawczej
177.     mgr inż. Jadwiga Wielgos-Mikołajewska – członek Komisji Przygotowawczej
178.     ks. kan. dr Marek Matusik – członek Komisji Głównej Synodu
179.     s. mgr Maria Chludzińska – członek Komisji Głównej Synodu
 
          c) Członkowie Komisji i Podkomisji
180.     ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
181.     ks. mgr lic. Jan Babik – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
182.     ks. dr hab. Grzegorz Jaśkiewicz – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
183.     ks. dr Paweł Kindracki – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
184.     ks. mgr lic. Paweł Siedlanowski – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
185.     ks. dr Jacek Wojda – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
186.     ks. mgr lic. Piotr Wojdat – przewodniczący Podkomisji Synodalnej
187.     ks. kanonik mgr Henryk Drozd
188.     ks. kanonik mgr lic. Jan Dzięga
189.     ks. kanonik prof. Edward Jarmoch
190.     ks. kanonik mgr Tomasz Kostecki
191.     ks. kanonik Marian Pyrka
192.     ks. kanonik mgr Janusz Wolski
193.     ks. dr Andrzej Adamski
194.     ks. dr Marcin Bider
195.     ks. dr Tomasz Bieliński
196.     ks. mgr Marek Bieńkowski
197.     ks. mgr lic. Leszek Borysiuk
198.     ks. mgr lic. Michał Chromiński
199.     ks. mgr Zbigniew Daniluk
200.     ks. mgr lic. Łukasz Gomółka
201.     ks. mgr lic. Henryk Góral
202.     ks. mgr Jacek Guz
203.     ks. Kazimierz Jóźwik
204.     ks. dr hab. Andrzej Kiciński
205.     ks. dr Jarosław Kisieliński
206.     ks. mgr Stanisław Kluska
207.     ks. mgr lic. Paweł Kobiałka
208.     ks. mgr lic. Tomasz Kostecki (jr.)
209.     ks. dr hab. Dariusz Lipiec
210.     ks. mgr Sławomir Malon
211.     ks. mgr Tomasz Małkiński
212.     ks. mgr Michał Mościcki
213.     ks. dr Jacek Mucha
214.     ks. mgr lic. Marcin Olek
215.     ks. mgr Krzysztof Pawłowski
216.     ks. dr Piotr Pielak
217.     ks. Roman Sawczuk
218.     ks. mgr Jarosław Sawiuk
219.     ks. mgr lic. Mirosław Sidoruk
220.     ks. mgr lic. Andrzej Sochal
221.     ks. mgr Wojciech Stefaniuk
222.     ks. mgr Sławomir Sulej
223.     ks. mgr lic. Paweł Wiatrak
224.     ks. mgr Piotr Witkowicz
225.     ks. mgr Mariusz Zaniewicz
226.     o. mgr Paweł Gomulak OMI
227.     s. Emeryka Czechowska
228.     s. mgr Jolanta Kaczyńska
229.     s. mgr Anna Sławatyniec
230.     s. Marianna Strojek
231.     s. mgr Bożena Wetoszka
232.     mgr lic. Irena Chłopkowska
233.     mgr lic. Dorota Franków
234.     dr Tadeusz Boruta
235.     dr Rafał Dmowski
236.     mgr Stanisław Fiedorczuk
237.     mgr inż. Krystyna Gąska
238.     dr Józef Geresz
239.     mgr Anna Jakimiuk
240.     dr Jan Jaroszyński
241.     mgr inż. Aleksander Jonek
242.     mgr Piotr Ługowski
243.     mgr Sławomir Kordaczuk
244.     mgr Andrzej Kośmider
245.     mgr Anna Kowal
246.     mgr Irena Kręglicka
247.     mgr Edward Kroll
248.     mgr Maciej Krzeski
249.     Edward Księżpolski
250.     mgr Joanna Kuczborska
251.     Maksymiuk Franciszek
252.     mgr Janusz Maraśkiewicz
253.     dr Joanna Marchel
254.     mgr Beata Miłosz
255.     mgr Bogusław Niemirka
256.     mgr Piotr Pastor
257.     mgr Agnieszka Petryszak
258.     mgr Dorota Pikula
259.     mgr Bogusława Próchniak
260.     dr hab. Irena Rolska
261.     mgr Grzegorz Skwarek
262.     Agnieszka Sokół
263.     mgr inż. Mirosław Starczewski
264.     mgr Małgorzata Szostek
265.     mgr Adam Szczepański
266.     dr Tadeusz Tobiasz
267.     dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
268.     dr Grzegorz Welik
269.     dr Dorota Wereda
270.     mgr Romuald Wyszyński
271.     Zając Teresa
 
          d) Członkowie Stałego Zespołu Synodalnego
272.     ks. Paszkiewicz Leszek
273.     ks. Pistula Robert
274.     ks. Uzdowski Marek 
275.     s. Maciejewska Teodozja Danuta 
276.     s. Olszewska Teresa 
277.     Biernacka Kazimiera
278.     Burzec Jolanta
279.     Ejsmont Jarosław
280.     Jalowska Halina
281.     Janowska Ewa
282.     Janusiewicz Andrzej
283.     Jaworek Jerzy
284.     Kadej Michał 
285.     Komorowska Ewa 
286.     Kuszpit Anna 
287.     Leśniewski Wiesław
288.     Małachowska Małgorzata
289.     Markiewicz Michał
290.     Orłowski Stanisław
291.     Ostojski Piotr
292.     Rytlewski Maciej
293.     Weres Joanna
294.     Wierzchowska Jadwiga
 

                                           

« Powrót do listy