Zwolnienia i nominacje duszpasterzy – sierpień 2012 r.
04.09.2012

Ks. mgr lic. Sylwester ANUSIEWICZ z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie i z dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.
 
Ks. mgr Krzysztof BANASIUK z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM i św. Aniołów Stróżów w Zbuczynie i z dniem 1 września 2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Zwiastowania NMP w Żelechowie.
 
Ks. mgr Tomasz BIELECKI z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z funkcji prefekta I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie i z dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim.
 
Ks. mgr Marek Jan BIEŃKOWSKI z dniem 1 września 2012 r. został mianowany dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej.
 
Ks. mgr Paweł BILSKI z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Tucznej i z dniem 1 września 2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM i św. Aniołów Stróżów w Zbuczynie.
 
Ks. prałat mgr lic. Bernard BŁOŃSKI z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z funkcji administratoraparafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej.
 
Ks. mgr Łukasz BOROWSKI z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie i z dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej.
 
Ks. mgr Marek BUCH z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie i z dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim.
 
Ks. Dariusz CABAJ z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Anny w Tucznej i z dniem 1 września 2012 r. mianowany proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach.
 
Ks. mgr Adam Jan CAŁUS z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie i z dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie.
 
Ks. mgr Łukasz CELIŃSKI z dniem 28 sierpnia 2012 r. został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM i św. Aniołów Stróżów w Zbuczynie.
 
Ks. mgr Józef CHAIM MIC, z dniem 25 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu.
 
Ks. mgr Jarosław Marian DZIEDZIC z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z funkcji prefekta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach oraz diecezjalnego asystenta kościelnego KSM i diecezjalnego duszpasterza służby liturgiczneji skierowany do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.
 
Ks. mgr Sylwester Kazimierz GAŁACH z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Anny w Zwoli Poduchownej i z dniem 1 września 2012 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie.
 
Ks. mgr Wojciech Jan GAWAŁKO z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach i z dniem 1 września 2012 r. mianowany administratoremparafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Korytnicy Łaskarzewskiej.
 
Ks. mgr Marcin GOCHNIO z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim i z dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany zastępcą dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej.
 
Ks. Kanonik Krzysztof HAPONz dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z funkcji dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej.
 
Ks. mgr Bogdan IWAŃCZUK z dniem 7 sierpnia 2012 r. został zwolniony z funkcji prefekta w Zespole Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie i z dniem 8 sierpnia 2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Rodziny i św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie.
 
Ks. mgr Ireneusz Dariusz JUŚKIEWICZ z dniem 16 sierpnia 2012 r. został mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Miętnem.
 
Ks. mgr Łukasz Adam KAŁASKA z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie iz dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie.
 
Ks. mgr Rafał KORNILAK z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej i z dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.
 
Ks. mgr lic. Mirosław Jan KOSTARZEWSKI z dniem 31 lipca 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim i z dniem 1 sierpnia 2012 r. skierowany do pracy duszpasterskiej w Diecezji Edmonton w Kanadzie, na okres 3 lat.
 
Ks. mgr Waldemar KOWALSKI MIC z dniem 25 sierpnia 2012 r. został mianowany wikariuszem parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Skórcu.
 
Ks. mgr Arkadiusz MARKOWSKI z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim i z dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie.
 
Ks. mgr lic. Jarosław Roch OPONOWICZ z dniem 1 września 2012 r. został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie.
 
Ks. mgr lic. Radosław Adam PIETRUCZUK z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Zwiastowania NMP w Żelechowie i z dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany prefektem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach.
 
Ks. mgr Leszek PRZYBYŁOWICZ z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim i z dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie.
 
Ks. mgr lic. Andrzej SOCHAL z dniem 1 września 2012 r. został mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku.
 
Ks. Mirosław STAŃCZUK z dniem 22 sierpnia 2012 r. został mianowany wikariuszem parafii pw. Zwiastowania NMP w Żelechowie, a następnie z końcem sierpnia zwolniony i z dniem 1 września 2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Radzyniu Podlaskim
 
Ks. mgr lic. Krzysztof STEPCZUK z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie i z dniem 1 września 2012 r. mianowany proboszczem parafii pw. św. Anny w Zwoli Poduchownej.
 
Ks. mgr lic. Robert STESZUK z dniem 7 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny i św. Apostołów Piotra i Pawła w Sobolewie i otrzymał urlop naukowy do końca czerwca 2013 r.
 
Ks. mgr Marek STRZEŻYSZ z dniem 1 sierpnia 2012 r. został mianowany wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim.
 
Ks. mgr Janusz SUTRYK z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Anny w Radzyniu Podlaskim i z dniem 1 września 2012 r. mianowany proboszczem parafii pw. Imienia NMP w Kolanie.
 
Ks. mgr Jarosław SUTRYK z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z funkcji prefekta Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach i z dniem 1 września 2012 r. ustanowiony ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II.
 
Ks. Henryk SZUSTEK z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Imienia NMP w Kolanie i z dniem 1 września 2012 r. mianowany proboszczem parafii pw. pw. św. Anny w Tucznej.
 
Ks. mgr lic. Jacek Władysław ŚWIĄTEK z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z funkcji prefekta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach i z dniem 1 września 2012 r. mianowany dyrektorem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach.
 
Ks. mgr Alfred WASILAK z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku i z dniem 1 września 2012 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Tucznej.
 
Ks. mgr Artur Sebastian ZBAŃSKI z dniem 21 sierpnia 2012 r. został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie i z dniem 22 sierpnia 2012 r. mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.
 
Ks. kanonik dr hab. Jan ZOWCZAK, prof. UKSW, z dniem 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z funkcji dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach i uzyskał zgodę na pracę w UKSW w Warszawie.

« Powrót do listy