Parafia

foto

Parafia Najświętszego Zbawiciela

ul. Wspólna 3 , 08-500 Ryki

Proboszcz
 • tel: (81) 865-13-69 w.21
Wikariusze
 • tel: (81) 865-13-69 w. 24;25;26
Emeryt
 • tel: (81) 865-16-45
http://www.parafia-ryki.pl/
parafiaryki@op.pl
Dekanat: Dekanat rycki
Regon: P-040077106-89110000 59-1-972-43297
Liczba wiernych 12 586
Inne wyznania 25
Odpusty: św. Jakuba
Cmentarze grzebalne: 2 km od kościoła
Wizytacja kanoniczna: 2014 - Biskup Pomocniczy Piotr Sawczuk
Księgi metrykalne od 1652 r.

Rys Historyczny

Podczas napadu tatarskiego w 1500 r. zaginął dokument powstania parafii. W 1737 r. wybudowano kościół murowany p.w. św. Jakuba Ap., kosztem Aleksandra Trębickiego. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1908-1914, staraniem ks. Jana Rozwadowskiego, konsekrowany w 1922 r., przez Bpa Henryka Przeździeckiego. Styl neogotycki.


Dom zakonny:
Dom Instytutu Sióstr Naszej Pani z Karmelu, ul. Mickiewicza 16; 08-500 Ryki

Miejscowości należące do parafii

 • Ryki (8710)
 • Chrustne (233-4 km)
 • Dąbia Nowa (387-4 km)
 • Dąbia Stara (263-4 km)
 • Edwardów (73-4 km)
 • Kazimierzyn (31-3 km)
 • Janisze (34-4 km)
 • Moszczanka (207-4 km)
 • Oszczywilk (219-5 km)
 • Ownia (499-7 km)
 • Potok (117-6 km)
 • Os. Stawy – Dęblin (334-5 km)
 • Stawy - Ryki (75-5 km)
 • Swaty (895-4 km)
 • Zalesie (413-4 km)

Kaplice dojazdowe

 • kaplica cmentarna - Ryki, Ownia, Stawy

Szkoły

Szkoły podst.:
 • Ryki Nr 1 i Nr 2 kl. I-VI
 • Dąbia Stara kl. I-VI
 • Moszczanka kl. I-VI
 • Oszczywilk kl. I-VI
 • Ownia kl. I-VI
 • Stawy kl. I-VI
 • Swaty kl. I-VI
Gimnazjum:
 • Ryki Nr 1 i Nr 2
 • Oszczywilk
Szkoły ponadgimnazjalne:
 • Ryki - LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2; Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

Księża pochodzący z parafii

 • ks. Henryk Bichta (SDB)
 • ks. Michał Pawlonka
 • ks. Dariusz Kujda
 • o. Mariusz Beczek (OSJ)
 • ks. Maciej Liszko
 • ks. Krzysztof Piórkowski

Bracia zakonni pochodzący z prafii

 • br. Jan Łukasik

Siostry zakonne pochodzące z parafii

 • s. Joachima Kępka (felicjanka)
 • s. Grażyna Zaręba
 • s. Zofia Zaręba

Proboszcz

Ks. Kanonik mgr lic. Krzysztof Czyrka

Wikariusz

Ks. mgr Paweł Bilski

Ks. mgr Piotr Hawryluk

Ks. dr Dariusz Ostałowski

Ks. mgr Jarosław Sawiuk

Emeryt

Ks. Prałat Stanisław Burzec