Parafia

foto

Parafia Najświętszego Zbawiciela

ul. Wspólna 3 , 08-500 Ryki

Proboszcz
 • tel: (81) 865-13-69 w.21
Wikariusze
 • tel: (81) 865-13-69 w. 24;25;26
Emeryt
 • tel: (81) 865-16-45
http://www.parafia-ryki.pl/
parafiaryki@op.pl
Dekanat: Dekanat rycki
Regon: P-040077106-89110000 59-1-972-43297
Liczba wiernych 12 586
Inne wyznania 25
Odpusty: św. Jakuba
Cmentarze grzebalne: 2 km od kościoła
Wizytacja kanoniczna: 2014 - Biskup Pomocniczy Piotr Sawczuk
Księgi metrykalne od 1652 r.

Rys Historyczny

Podczas napadu tatarskiego w 1500 r. zaginął dokument powstania parafii. W 1737 r. wybudowano kościół murowany p.w. św. Jakuba Ap., kosztem Aleksandra Trębickiego. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1908-1914, staraniem ks. Jana Rozwadowskiego, konsekrowany w 1922 r., przez Bpa Henryka Przeździeckiego. Styl neogotycki.


Dom zakonny:
Dom Instytutu Sióstr Naszej Pani z Karmelu, ul. Mickiewicza 16; 08-500 Ryki

Miejscowości należące do parafii

 • Ryki (8710)
 • Chrustne (233-4 km)
 • Dąbia Nowa (387-4 km)
 • Dąbia Stara (263-4 km)
 • Edwardów (73-4 km)
 • Kazimierzyn (31-3 km)
 • Janisze (34-4 km)
 • Moszczanka (207-4 km)
 • Oszczywilk (219-5 km)
 • Ownia (499-7 km)
 • Potok (117-6 km)
 • Os. Stawy – Dęblin (334-5 km)
 • Stawy - Ryki (75-5 km)
 • Swaty (895-4 km)
 • Zalesie (413-4 km)

Kaplice dojazdowe

 • kaplica cmentarna - Ryki, Ownia, Stawy

Szkoły

Szkoły podst.:
 • Ryki Nr 1 i Nr 2 kl. I-VI
 • Dąbia Stara kl. I-VI
 • Moszczanka kl. I-VI
 • Oszczywilk kl. I-VI
 • Ownia kl. I-VI
 • Stawy kl. I-VI
 • Swaty kl. I-VI
Gimnazjum:
 • Ryki Nr 1 i Nr 2
 • Oszczywilk
Szkoły ponadgimnazjalne:
 • Ryki - LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2; Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

Księża pochodzący z parafii

 • ks. Henryk Bichta (SDB)
 • ks. Michał Pawlonka
 • ks. Dariusz Kujda
 • o. Mariusz Beczek (OSJ)
 • ks. Maciej Liszko
 • ks. Krzysztof Piórkowski

Bracia zakonni pochodzący z prafii

 • br. Jan Łukasik

Siostry zakonne pochodzące z parafii

 • s. Joachima Kępka (felicjanka)
 • s. Grażyna Zaręba
 • s. Zofia Zaręba

Proboszcz

Ks. Kanonik mgr lic. Krzysztof Czyrka

Wikariusz

Ks. mgr Tomasz Oponowicz

Ks. dr Dariusz Ostałowski

Ks. mgr Jarosław Sawiuk

Emeryt

Ks. Prałat Stanisław Burzec