Parafia

foto

Parafia Najświętszego Zbawiciela

ul. Wspólna 3, 08-500 Ryki

Wikariusze
 • tel: (81) 865-28-66
 • tel: (81) 865-12-66
 • tel: (81) 865-69-05
Proboszcz
 • tel: (81) 865-13-69
Emeryt
 • tel: (81) 865-16-45
http://www.parafia-ryki.pl/
parafiaryki@op.pl
Dekanat: Dekanat rycki
Regon: P-040077106-89110000 59-1-972-43297
Liczba wiernych 14 800
Inne wyznania 40
Odpusty: św. Jakuba
Cmentarze grzebalne: 2 km od kościoła
Wizytacja kanoniczna: 2014 - Biskup Pomocniczy Piotr Sawczuk
Księgi metrykalne od 1652 r.

Rys Historyczny

Podczas napadu tatarskiego w 1500 r. zaginął dokument powstania parafii. W 1737 r. wybudowano kościół murowany p.w. św. Jakuba Ap., kosztem Aleksandra Trębickiego. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1908-1914, staraniem ks. Jana Rozwadowskiego, konsekrowany w 1922 r., przez Bpa Henryka Przeździeckiego. Styl neogotycki.

Miejscowości należące do parafii

 • Ryki,
 • Chrustne (4 km),
 • Dąbia Nowa (3 km),
 • Dąbia Stara (3 km),
 • Edwardów (4 km),
 • Janisze (4 km),
 • Moszczanka (4 km),
 • Oszczywilk (5 km),
 • Ownia (7 km),
 • Potok (5 km),
 • Swaty (4 km),
 • Zalesie (4 km),
 • Stawy (5 km)

Kaplice dojazdowe

Kaplice dojazdowe:
 • Ownia,
 • Stawy,
 • Kaplica w szpitalu w Rykach,
 • Kaplica cmentarna

Szkoły

Szkoły podst.:
 • Ryki Nr 1 i Nr 2 kl. I-VI,
 • Dąbia Nowa kl. I-VI,
 • Dąbia Stara kl. I-VI,
 • Oszczywilk kl. I-VI,
 • Moszczanka kl. I-VI,
 • Stawy kl. I-VI,
 • Swaty kl. I-VI,
 • Ownia kl. I-VI

Gimnazjum:
 • Ryki Nr 1 i Nr 2

Szkoły średnie:
 • Ryki,
 • LO,
 • ZSZ Nr 1,
 • ZSZ Nr 2

Księża pochodzący z parafii

 • Stefan Kornas,
 • Henryk Bichta,
 • Michał Pawlonka,
 • Dariusz Kujda,
 • Mariusz Beczek
 • Maciej Liszko
 • Krzysztof Piórkowski

Bracia zakonni pochodzący z prafii

 • Henryk Bichta,
 • Jan Łukasik

Siostry zakonne pochodzące z parafii

 • Zofia Zaręba,
 • Grażyna Zaręba

Proboszcz

Ks. Kanonik mgr lic. Krzysztof Czyrka

Wikariusz

Ks. mgr Tomasz Oponowicz

Ks. dr Dariusz Ostałowski

Ks. mgr Jarosław Sawiuk

Emeryt

Ks. Prałat Stanisław Burzec