Parafia

foto

Parafia Najświętszego Zbawiciela

ul. Wspólna 3, 08-500 Ryki

Wikariusze
 • tel: (81) 865-28-66
 • tel: (81) 865-12-66
 • tel: (81) 865-69-05
Proboszcz
 • tel: (81) 865-13-69
Emeryt
 • tel: (81) 865-16-45
http://www.parafia-ryki.pl/
parafiaryki@op.pl
Dekanat: Dekanat rycki
Regon: P-040077106-89110000 59-1-972-43297
Liczba wiernych 14 800
Inne wyznania 40
Odpusty: św. Jakuba
Cmentarze grzebalne: 2 km od kościoła
Wizytacja kanoniczna: 2014 - Biskup Pomocniczy Piotr Sawczuk
Księgi metrykalne od 1652 r.

Rys Historyczny

Podczas napadu tatarskiego w 1500 r. zaginął dokument powstania parafii. W 1737 r. wybudowano kościół murowany p.w. św. Jakuba Ap., kosztem Aleksandra Trębickiego. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1908-1914, staraniem ks. Jana Rozwadowskiego, konsekrowany w 1922 r., przez Bpa Henryka Przeździeckiego. Styl neogotycki.

Miejscowości należące do parafii

 • Ryki,
 • Chrustne (4 km),
 • Dąbia Nowa (3 km),
 • Dąbia Stara (3 km),
 • Edwardów (4 km),
 • Janisze (4 km),
 • Moszczanka (4 km),
 • Oszczywilk (5 km),
 • Ownia (7 km),
 • Potok (5 km),
 • Swaty (4 km),
 • Zalesie (4 km),
 • Stawy (5 km)

Kaplice dojazdowe

Kaplice dojazdowe:
 • Ownia,
 • Stawy,
 • Kaplica w szpitalu w Rykach,
 • Kaplica cmentarna

Szkoły

Szkoły podst.:
 • Ryki Nr 1 i Nr 2 kl. I-VI,
 • Dąbia Nowa kl. I-VI,
 • Dąbia Stara kl. I-VI,
 • Oszczywilk kl. I-VI,
 • Moszczanka kl. I-VI,
 • Stawy kl. I-VI,
 • Swaty kl. I-VI,
 • Ownia kl. I-VI

Gimnazjum:
 • Ryki Nr 1 i Nr 2

Szkoły średnie:
 • Ryki,
 • LO,
 • ZSZ Nr 1,
 • ZSZ Nr 2

Księża pochodzący z parafii

 • Stefan Kornas,
 • Henryk Bichta,
 • Michał Pawlonka,
 • Dariusz Kujda,
 • Mariusz Beczek
 • Maciej Liszko
 • Krzysztof Piórkowski

Bracia zakonni pochodzący z prafii

 • Henryk Bichta,
 • Jan Łukasik

Siostry zakonne pochodzące z parafii

 • Zofia Zaręba,
 • Grażyna Zaręba

Proboszcz

Ks. Kanonik mgr lic. Krzysztof Czyrka

Wikariusz

Ks. mgr Franciszek Klebaniuk

Ks. mgr Tomasz Oponowicz

Ks. dr Dariusz Ostałowski

Ks. mgr Jarosław Sawiuk

Emeryt

Ks. Prałat Stanisław Burzec