Parafia

foto

Parafia Św. Stanisława BM

Siedlecka 1 , 08-106 Zbuczyn

Proboszcz:
 • tel. (25) 641-63-20
Wikariusze:
 • (25) 641-63-23
 • (25) 641-63-42
http://www.parafiazbuczyn.pl
Dekanat: Dekanat zbuczyński
Regon: P-040076696-89110000 59-1-972-71765
Liczba wiernych 6 600
Inne wyznania 10
Odpusty: św. Stanisława BM, Aniołów Stróżów.
Cmentarze grzebalne: 500 m (stary) i 1,5 km (nowy) od kościoła.
Wizytacja kanoniczna: 2009 -
Księgi metrykalne od 1650

Rys Historyczny

Pierwotny kościół z 1418 r., fundacji króla Władysława Jagiełły. Następne kościoły budowane były w 1689 r. i w 1738 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1880-1899, staraniem ks. Nikodema Małachowskiego, konsekrowany w 1906 r. przez Bpa Franciszka Jaczewskiego. Styl pseudobarokowy (toskański). Księgi metrykalne od 1650 r.Dom zakonny:
Stowarzyszenie Życia Apostolskiego Sióstr Benedyktynek Oblatek, ul. Siedlecka 9; 08-106 Zbuczyn; tel. (25) 641 65 28

Miejscowości należące do parafii

 • Zbuczyn
 • Bzów (4 km)
 • Choja (4 km)
 • Chromna (3 km)
 • Cielemęc (5 km)
 • Grodzisk (3 km)
 • Helenów (7 km)
 • Jasionka (3 km)
 • Karcze (2 km)
 • Kosy (4 km)
 • Kwasy (7 km)
 • Lipiny (7 km)
 • Łęcznowola (4 km)
 • Ługi Wielkie (5 km)
 • Paduchy (5 km)
 • Plewki (5 km)
 • Pogonów (5 km)
 • Rętki (6 km)
 • Rówce (4 km)
 • Rzążew (5 km)
 • Sołdy (7 km)
 • Świercze (6 km)
 • Tarcze (6 km)
 • Tchórzew (5 km)
 • Wólka Kamienna (6 km)
 • Wyrki (6 km)
 • Zdany (2 km)

Kaplice dojazdowe

Kaplice dojazdowe

 • Borki Kosy
 • Borki Paduchy
Inne kaplice:
 • Pogonów
 • Rzążew
 • Łęcznowola
 • Lipiny
 • Zdany

Szkoły

Szkoły podst.:
 • Zbuczyn kl. 0-V
 • Borki Wyrki kl. 0-VI
 • Borki Kosy kl. 0-VI
 • Czuryły kl. 0-VI
 • Ługi Wielkie kl. 0-VI
Gimnazjum:
 • Zbuczyn,
 • Borki Kosy
 • Borki Wyrki

Księża pochodzący z parafii

 • ks. Wiesław Niewęgłowski
 • ks. Adam Buczek
 • ks. Wincenty Płudowski
 • ks. Antoni Sieczkiewicz
 • ks. Stanisław Marczak SDB
 • ks. Tadeusz Krasuski
 • ks. Artur Pióro
 • ks. Michał Chojecki

Siostry zakonne pochodzące z parafii

 • s. Czesława Niewęgłowska (bernardynka)
 • s. Urszula Nurzyńska (benedyktynka oblatka)
 • s. Elżbieta Kondraciuk (służka)
 • s. Maria Skwierczyńska (oblatka Serca Jezusowego)
 • s. Monika Barbara Mościcka (albertynka)
 • s. Regina Dominiak (tereska)
 • s. Agnieszka Pasiak (tereska)

Proboszcz

Ks. Kanonik mgr Stanisław Chodźko

Wikariusz

Ks. mgr Andrzej Ciok

Ks. mgr Krzysztof Niestieruk