Sanktuarium

foto

Parafia Narodzenia NMP i św. Apostołów Piotra i Pawła Sanktuarium Maryjne, Bazylika Mniejsza

ul. Bpa Moszyńskiego 2, 21-542 Leśna Podlaska

 • tel. (83) 345-07-11; fax (83) 345-07-10

http://www.lesnapodlaska.paulini.pl/
lesnapodlaska.paulini@gmail.com
Dekanat: Dekanat bialski-północ
Regon: P - 040115781-89110000 59-1-972-03553
Liczba wiernych 3 091
Inne wyznania 9
Odpusty: Narodzenia NMP, św.św. Apostołów Piotra i Pawła. św. Pawła Pustelnika, Zesłania Ducha Św., Wniebowzięcia NMP, MB Leśniańskiej (26 września)
Cmentarze grzebalne: 1 km od kościoła
Wizytacja kanoniczna: 2007 - Biskup Henryk Tomasik
Księgi metrykalne od 1918 r.

Rys Historyczny

Miejsce zjawienia się, a raczej znalezienia obrazu Matki Boskiej. Pierwotny kościół zbudowany został w 1686 r. i uposażony przez Michałowskich. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1718 - 1758, konsekrowany w 1758 r. przez biskupa łuckiego, Erazma Wołłowicza. Od 1727 r. kościół objęli w posiadanie OO. Paulini. W 1875 r. kościół zamieniono na cerkiew, parafia zniesiona; rekoncyliowany w 1918 r. przez kapelana wojsk legionów polskich, w następnym roku przywrócona została parafia i OO. Paulini powrócili do Leśnej. Przed kasatą diecezji podlaskiej przez rząd rosyjski, biskup Szymański, przewidując, że kościół, a z nim i obraz mogą być zabrane, przezornie wywiózł obraz z Leśnej do Łomży i umieścił potajemnie w kościele SS. Benedyktynek. W 1927 r. obraz ten, po uprzednim przeprowadzeniu procesu co do autentyczności, przeniesiony został uroczyście z Siedlec do Leśnej w rocznicę zjawienia się t.j. 26 września, koronowany w 1963 r. Styl barokowy.

Miejscowości należące do parafii

 • Leśna Podlaska
 • Bordziłówka Nowa (1 km)
 • Bordziłówka Stara (2 km)
 • Bukowice (3,5 km)
 • Bukowice kolonia (2 km)
 • Droblin (5 km)
 • Droblin kolonia (6 km)
 • Jagodnica (5 km)
 • Klukowszczyzna (5 km)
 • Ludwinów (2 km)
 • Mariampol (3 km)
 • Nosów (3 km)
 • Nosów kolonia (5 km)
 • Zaberbecze (4 km)

Kaplice dojazdowe

Kaplice dojazdowe:
 • Bukowice
 • Droblin
Inne kościoły i kaplice:
 • Cerkiew Prawosławna w Nosowie

Szkoły

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica
 • Gimnazjum publiczne im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa pod opieką Ministerstwa Rolnictwa

Księża pochodzący z parafii

 • ks. Zdzisław Dudek
 • ks. Kazimierz Dudek
 • ks. Henryk Domański
 • ks. Zbigniew Hawryluk
 • ks. Adam Ołdachowski
 • o. Paweł Kondratiuk OFM
 • o. Andrzej Grad OSPPE
 • o. Michał Gawryluk OSPPE
 • ks. Artur Chura SAC
 • o. Grzegorz Chomiuk OFM
 • ks. Tomasz Gdula

Siostry zakonne pochodzące z parafii

 • s. Urszula Genowefa Panasiuk (niepokalanka)
 • s. Bogusława Zofia Panasiuk (niepokalanka)
 • s. Ewa Marianna Wasiluk (loretanka)
 • s. Filipa Zofia Daniluk (loretanka)
 • s. Noela Agata Panasiuk (loretanka)
 • s. Agnieszka Konkol (sługi Jezusa)
 • s. Anna Chmiel (sługi Jezusa)
 • s. Kazimiera Dudek (siostry Matki Bożej Miłosierdzia)
 • s. Lidia Janina Panasiuk (urszulanka Unii Rzymskiej)
 • s.Jadwiga Romaniuk (franciszkanka Rodziny Maryi)
 • s. Aniela Lewczuk (benedyktynka samarytanka)
 • s.Maria Halińska (franciszkanka od cierpiących)
 • s. Danuta Rabajczyk (dominikanka)
 • s. Barbara Szyc (Instytut Prymasa Wyszyńskiego)

Proboszcz

O. Marek Moga OSPPE

Wikariusz

O. Leszek Wielgos OSPPE