Pratulin

Pratulin - Sanktuarium Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy, męczenników unickich. Autorzy zdjęć: ks. Jarosław Oponowicz, p. Bogdan Borysiewicz, ks. Marek Kot.