Galeria zdjęć z pratulina

Pratulin - Sanktuarium Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy, męczenników unickich. Autorzy zdjęć: ks. Jarosław Oponowicz, p. Bogdan Borysiewicz, ks. Marek Kot.

więcej »
Prześladowanie kościoła unickiego przez władze carskie i bohaterstwo jego obrońców

Kościelna Unia biskupów prawosławnych z terenu Rzeczypospolitej z Kościołem rzymskim, została zawarta w Rzymie 23 grudnia 1595 r., za pontyfikatu Klemensa VIII. Postanowienia jej ogłoszono w Brześciu n/ Bugiem (wówczas Litewskim) w cerkwi św. Mikołaja, 9 października 1596 r.

więcej »
foto
Błogosławieni Męczennicy z Pratulina

Ojciec Święty Jan Paweł II, w niedzielę 6 października 1996 r. (rok jubileuszu 400- lecia Unii Brzeskiej, w Rzymie, dokonał beatyfikacji Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy, Męczenników z Pratulina. Nowi Błogosławieni Kościoła, pochodzący z Podlasia, byli członkami katolickiego Kościoła unickiego

więcej »