Echo Katolickie
2011-02-13 10:10:27 Artykuł czytany 30144 razy

Tygodnik społeczno-religijny wydawany od 1990 roku.

Podlaskie Echo Katolickie powstało w 1990 roku i do roku 1993 ukazywało się w układzie świecko-katolickim jako integralna część Nowego Echa Podlasia. W celu prowadzenia tej działalności wydawniczej, decyzją byłego wojewody siedleckiego Krzysztofa Tchórzewskiego, powołano Siedlecką Oficynę Wydawniczą "Podlasie" sp. z o.o. Na mocy porozumienia b. wojewody z ks. biskupem Alojzym Orszulikiem do redagowania części katolickiej kierowani byli przedstawiciele Kurii: obecny ks. biskup Henryk Tomasik, później śp. ks. kan. Jan Zbigniew Celej, ks. Jan Pieńkosz, ks. Paweł Siedlanowski i obecnie ks. Andrzej Adamski.

Tytuł Podlaskie Echo Katolickie zarejestrowany został w 1993 roku i od października '93 ukazywał się jako osobny tygodnik z dystrybucją w kościołach, a także łącznie z Nowym Echem Podlasia. W lipcu 2002 roku zrezygnowano z wydawania Nowego Echa Podlasia i jednocześnie rozszerzono Podlaskie Echo Katolickie o część informacyjną świecką, poruszającą sprawy z naszego regionu. Taką formę Podlaskiego Echa Katolickiego wskazał naszej redakcji biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, deklarując zarazem swoją pomoc i współpracę oraz udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

Od stycznia 2008 zmieniliśmy nazwę na Echo Katolickie.

Obecny nakład Podlaskiego Echa Katolickiego wynosi 13 tys. egzemplarzy i dystrybuowany jest w kościołach diecezji Siedleckiej, przez RUCH i Pocztę Polską oraz Kolportera.


Zespól redakcyjny


Redaktor naczelny: Agnieszka Warecka


Asystenci kościelni:

 • ks. Andrzej Adamski
 • ks. Jacek Szostakiewicz

Sekretarz redakcji:

 • Monika Grudzińska
 • Monika Lipińska

Redakcja sportowa: Andrzej Materski


Redaktor techniczny: Leszek Sawicki


Fotoreporterzy:

 • Marcin Babicz
 • Przemysław Grunwald

Dział marketingu i reklamy:

 • Iwona Zduniak-Urban
 • Andrzej Kitliński

Stali współpracownicy:

 • ks. Paweł Siedlanowski,
 • ks. Jacek Wł. Świątek,
 • ks. Mateusz Czubak,
 • Anna Wolańska,
 • Elżbieta Trawkowska-Bryłka,
 • Beata Zgorzałek,
 • Andrzej Dynkiewicz,
 • Marcin Gomółka,
 • Tadeusz Nieścioruk,
 • Franciszek Zwierzyński.

Administracja:

 • Beata Kusińska
 • Marta Kaleucha

Druk: Polskapresse Sp. z o.o.Adres redakcji:


ul. Bp. Ignacego Świrskiego 43 A
08-110 Siedlce

tel. (25) 644-48-00, (25) 694-466-922
tel./fax: (25) 644-49-00 >br />
Promocja i reklama: 696 526 545

www: www.echokatolickie.pl
e-mail:
redakcja@echokatolickie.pl