Herb biskupa Gurdy

Herb biskupa Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda

Symbolika herbu jest następująca. Tarczę herbową dzieli czerwony pas z lewa w skos na dwa pola. Na prawym białym polu wpisany jest brązowy krzyż z wychodzącymi promieniami w kolorze białym i czerwonym nawiązującymi do obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego na podstawie objawień św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Pole lewe jest koloru niebieskiego z wpisaną literą M symbolizującą Matkę Bożą. Nad literą M umieszczono koronę zamkniętą, która kształtem nawiązuje do pierwszej papieskiej korony, jaką został ukoronowany obraz Matki Bożej w sanktuarium w Kodniu w roku 1723. Pod herbem na wstędze zapisane zostało zawołanie biskupie: „Jesu in te confido” (Jezu ufam Tobie). To słowa, które według objawień św. Siostry Faustyny polecił napisać Jezus na obrazie.