foto
El Greco, Ekstaza św. Franciszka

El Greco, "Ekstaza św. Franciszka" Domenicos Theotocopulos (1541-1614) pojawił się w Hiszpanii w latach 1575-6 roku, a pochodził z Krety nazywano go "El Greco" - Grek. Niebawem stał się jednym z głównych artystów hiszpańskiego dworu króla Filipa II.

więcej »
Bp Zbigniew Kiernikowski - Duchowy wymiar sztuki

Ekspozycja obrazu "Ekstaza świętego Franciszka" hiszpańskiego malarza El Greco w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach ma duże znaczenie nie tylko dla określonego kręgu specjalistów z zakresu sztuki, ale jest wydarzeniem duchowym i kulturalnym o szerokim wydźwięku i zasięgu. Uświadamia nam też i przypomina na nowo funkcję, jaką pełnią muzea kościelne. Poprzez gromadzenie śladów kultu i tożsamości religijnej dają nam one szansę na doświadczanie bliskiej relacji z przeszłością, z wyznawaną wiarą i tradycją. Duchowe przeżycia i wyciszenie się przy sztuce sakralnej, których uczymy się w muzeach, pozwalają nam głębiej wnikać w tajniki wiary. Sztuka sakralna służyła i służy nadal uwznioślaniu przeżyć religijnych, otwiera nas na Boga. Uczy skupienia i wnikania w znaki i symbole, jakimi artyści przez lata przemawiali do ludzi wierzących.

więcej »
Dr Izabella Galicka, mgr Hanna Sygietyńska - Przygoda z El Greco zaczęła się 40 lat temu

Przygoda z El Greco zaczęła się 40 lat temu

Obraz św. Franciszka w ekstazie zobaczyłyśmy po raz pierwszy w 1964 r. podczas inwentaryzacji zabytków sztuki powiatu sokołowskiego na Podlasiu, prowadzonej przez Instytut Sztuki PAN, w którym wówczas pracowałyśmy. Wisiał na ścianie w plebani przy kościele parafialnym w Kosowie Lackim. Pociemniały i brudny, z rozdarciem w lewym, górnym rogu zwrócił jednak naszą uwagę. Było w nim coś intrygującego. Informację o nim oraz zdjęcie zamieściłyśmy w 1965 r. w Katalogu Zabytków Sztuki, przypisując obraz wstępnie warsztatowi El Greca.

więcej »
Ks. Henryk Drozd, Dyrektor Muzeum Diezezjalnego w Siedlcach - "Nie wiem jak to się stało..."

Od czterech lat, odkąd otwarte jest Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, stawałem przed problemem: jak umożliwić zwiedzającym oglądanie tego słynnego obrazu. Słynnego, bardziej nawet z tego, że ciągle nie eksponowanego. Jego wartość stawała się raczej ograniczeniem, niż ułatwieniem ekspozycji. W obliczu tych faktów drobiazgiem były moje ludzkie wysiłki.

więcej »
Mgr Dorota Pikula, kustosz muzeum - Czy warto było czekać na tę ekspozycję?

Warto, bo malarz, który go namalował był wyjątkowym artystą. Dla historyków sztuki twórczość El Greco ma szczególny wymiar, a obraz prezentowany w naszym Muzeum zajmuje ważne miejsce w rozproszonej po świecie serii franciszkańskiej malarza.

więcej »
Ekspozycja obrazu "Ekstaza św. Franciszka" El Greco

Z ks. Henrykiem Drozdem, dyrektorem Muzeum Diecezjalnego Siedlcach, o planach udostępnienia zwiedzającym obrazu El Greco "Ekstaza św. Franciszka", zmianach w muzeum i o kościelnym mecenacie sztuki rozmawia ks. Paweł Siedlanowski

więcej »